Tag Archives: värmland

Helgarderat

I miniföreningen SD Forshaga har man både livrem och hängslen när man skriver motion. Man yrkar i sitt senaste trafikpolitiska alsteratt åtgärd görs för att förhindra olyckstillbud mellan cyklister och boende samt besökande till och från nya centrumhusen”. Vad då för åtgärd, undrar vän av ordning? Ingen nämnd, ingen glömd!

Notering

Torsdag 13 september. Citaten från Svenska nihilistsällskapet på Göran Olssons nationella blogg grinar fortfarande den sverigedemokratiska uteslutningskommissionen rakt i ansiktet.

Fascismen en grundläggande lösning

I en kommentar till postningen om Göran Olssons (sd) lån av text från ”Svenska nihilistsällskapet” lyfts två andra av ”sällskapets” texter fram, en om antisemitism och en om fascism. Jag gör här två citat ur dessa två texter:

Fascismen

Tro inte på allt du läser. Tänk utanför lådan. Om vi inte tänker bortom våra moderna fördomar kommer vi inte kunna hitta en lösning på vår tids problem. I stället kommer vi att skapa en värld av formlösa, grå, identitetslösa massor som lever för konsumtionen. Fascism skänker oss en grundläggande lösning på dessa problem, samtidigt som den undviker konservativt tänkande och istället ser till det futuristiska och framtida i människan, i det som kan tänkas bli vårt slutgiltiga hopp

Antisemitismen

Med andra ord kan vi tolka Hitlers ”antisemitism” som en skarpt riktad, men likväl raffinerat utformad, kritik mot judendom och judisk kultur. Utifrån ett nationalistiskt perspektiv så kan vi dra följande slutsatser:

a) Judisk kultur är inkompatibel med tysk kultur
b) Okontrollerad rasblandning skadar tysk etnicitet

Det handlar därmed inte längre om ett emotionellt drivet hat mot judar, utan en insikt om att judisk och tysk kultur inte kan samexistera inom samma nation, utan att antingen den ena eller den andra kulturen blir diskriminerad. En mer otänkbar blandning av två kulturer är svår att finna: den tyska, faustiska idealismen, i kontrast till den materialistiska och moralistiska judisk-kristna tron.

Allmänheten i Forshaga kommun varnas.