Tag Archives: sossarna

Palmepraxis i frågan om kontrapropositioner

Är Socialdemokraterna beredda att släppa fram (SD):s budgetmotion till slutomröstningen i december 2014? Då kan regeringen sitta kvar så länge som Alliansen inte sköljer ut barnet med badvattnet.

Olof Palme var fullt beredd att trixa med omröstningsreglerna i riksdagen, vilket följande klipp från en centermotion i riksdagen 1983 visar.

En förutsättning för att eliminationsmetoden skall fungera på ett tillfredsställande sätt är, att de ledamöter som ansluter sig till det förslag som enligt talmannens mening efter den första frågerundan kvarstår som huvudförslaget, avstår från att rösta i voteringarna om kontraproposition. Det finns ingen bestämmelse om detta i riksdagsordningen, men det är en praxis som brukas följas.

I samband med procedurdiskussionerna inför de ovan nämnda skattebesluten förra året uttalade emellertid statsminister Palme att socialdemokraterna var beredda att bryta mot denna praxis, för att därmed i slutvoteringen få fram ett motförslag som bättre tillgodosåg de socialdemokratiska önskemålen om hur beslutsläget borde vara i slutomgången. Detta innebär att det numera är högst osäkert hur i känsliga lägen ett viktigt led av eliminationsmetoden kan komma att tillämpas. Därav följer att ett av de kriterier som vi inledningsvis uppställde för en god beslutsordning, nämligen att tillämpningen skall vara förutsebar för de som skall delta i besluten, inte längre gäller. Det som inträffat gör det således angeläget att den av oss föreslagna utredningen undersöker på vad sätt regelsystemet kan förbättras för att undanröja de brister som nu finns.

Blir det Getinge?

Nu har det kommit ut att Sverigedemokraternas kommunkonferens ska hållas i Medborgarhuset i halländska Getinge. Arga lokala socialdemokrater och vänner av ordning har redan ”hört av sig till kommunen och undrat hur lämpligt det är att hyra ut”.

Det finns inget så ogint som en halländsk sosse. Varför kan vi inte alla bara vara vänner?

Inte lätt alla gånger

Kent Härstedt (s) skriver riksdagsmotion om Sverigedemokraterna, men har lite svårt med fakta:

1995 tillträdde den nuvarande partiledaren, som har ägnat stor möda till att putsa SD:s fasad och försöka övertyga väljare om att SD är ett helt vanligt ”demokratiskt parti”.