Tag Archives: sifo

Demoskop: SD mot dyster framtid

Ingen kommer att bry sig om en SD-röst

Ingen kommer att bry sig om en SD-röstHölls val idag skulle enligt Demoskop Sverigedemokraterna stå kvar och stampa på 6%, marginaliseras och en rödgrön majoritet vara ett faktum. Detta hypotetiska scenario betyder i och för sig inte att en rödgrön regering under ledning av Stefan Löfvén skulle bildas, den enda säkra slutsatsen vore att SD parlamentariskt helt och hållet blir irrelevant.

Det mest intressanta med både denna mätning, publicerad i Expressen, och många andra partisympatimätningar är att 7 av nuvarande 8 riksdagspartier skulle klara 4%-spärren med viss marginal. KD hamnar dock på 3,0%, vilket är utanför ett 95%-igt konfidensintervall för riksdagsspärren. Det är troligen statistiskt ej sannolikt att alla av dessa 8 partier klarar 4%-spärren två val i rad. En förenklad modell tyder på att sannolikheten kan ligga kring 50%. Ju färre partier i riksdagen, desto större chans för endera blocket att nå egen majoritet och slippa snegla på SD.

Vi kan med en förenklad formel utgå från en slumpmässig fördelning av röstandelarna, varvid varje väljarandel för varje parti är lika sannolik, d.v.s. att sannolikheten för att ett parti ska få 4% eller mer är 0,96. Sannolikheten för att samtliga 8 partier ska nå 4% är då 0,72 vid ett och samma val. Två val i rad med samtliga partier på minst 4% blir sedan 0,52, d.v.s. det är bara en chans på 2 att alla riksdagspartier klarar sig kvar i nästa val.

Verkligheten beskrivs givetvis mer korrekt om varje partis förväntade röstandel beskrivs med hjälp av en normalfördelning där μ är det sammanvägda värdet av ett partis sympatier just nu. Det föreligger vidare en lång rad ej slumpmässiga faktorer som påverkar valutgången. Med hänsyn till att de 8 partierna fick väljarandelar på mellan 5,6 och 30,9% i valet 2010 tror jag mig dock kunna uppskatta att den genomsnittliga sannolikheten för att klara 4%-spärren är lika stor eller mindre än 0,96.

En annan faktor som negativt påverkar utsikterna till ytterligare en mandatperiod med de 8 partierna är en aspekt av de stora talens lag: Historiskt har oftast 5 partier lyckats nå representation i riksdagen med väsentligen samma sorts representationssystem. Ju fler partier, desto mindre sannolikt att de vart och ett kan ”ta så mycket plats” att de når 4%.

Kontentan av detta och senaste årets opinionsmätningar är att vi mycket väl kan få en riksdag 2014-2018 där 6-7 partier är representerade. Redan med 8 riksdagspartier råder just nu rödgrön majoritet, även om SD räknas in i det borgerliga regeringsunderlaget. Alliansen löper också med sina 4 partier större risk att förlora ett parti i riksdagen än vad de rödgröna gör, vilket även visas i dagens mätning för KD:s del.

Att i det läget, som Expressenkillen Niklas Svensson gör, fästa sig vid att SD just nu har lika stora sympatier som FP känns väl lite vid sidan av målet?

SD har haft ett guldläge under den här mandatperioden eftersom inget block har majoritet i riksdagen. De är amatörer och kan inte kapitalisera på detta i makthänseende. Inte heller i partisympatimätningarna har de lyckats göra någon vinst, utan ligger kring 6% ända sedan valet 2010.

Allra mest allvarligt för deras framtid är slutligen oförmågan att bygga upp en fungerande partiorganisation med hjälp av de närmare 100 miljoner i partistöd som man får under mandatperioden. Partiledningen har velat belöna sig själv med lyxliv i Stockholm efter hundåren i Skåne, och glömt att planera för framtiden. Ute i provinsen är det inte bättre, den ene stollen efter den andre skämmer ut sig i media och bränner iväg partistöden på arvoden, utlägg och liknande.

Rider etablissemanget ut denna mandatperiod är SD-faran över. Allmänheten ser inte ut att behöva varnas.

Jobbigt, jobbigt

Sentio: Sverigedemokraterna backar från 3,7 till 2,8.

Aj, då!

I media refereras idag en undersökning från ett universitet i Skåne, vilken visar att ”inte många pensionärer i Skåne…röstar på Sverigedemokraterna”. På DN Debatt lovas alla pensionärer sänkt skatt i en artikel signerad Mona Sahlin och Pär Nuder.

En olycka kommer sällan ensam för Sverigedemokraterna, ett parti som i många år friat till pensionärerna.