Tag Archives: sd-väst

Piratdistrikt

Månget ögonbryn har säkert höjts över ”bildandet” av det nya partidistriktet SD Sjuhärad. Varför överensstämmer inte distriktet med en riksdagsvalkrets i enlighet med stadgarna? Är distriktsbildningen godkänd i PS? Varför bilda ett distrikt i ett område med så svag lokal organisation?

Partisekreteraren Björn Söder kunde inte tiga längre. Idag bekräftar han att SD Sjuhärad är ett piratdistrikt, som kan komma att godkännas först efter nästa års distriktsårsmöte i SD Väst:

I Sjuhärad har partiet konstituerat ett nytt distrikt, vilket formellt kommer att utnämnas som nytt partidistrikt nästa år i samband med att Västdistriktets årsmöte ger klartecken att låta Sjuhärad bryta sig ut och efter att partistyrelsen slutgiltigt säger ja till det nya distriktet.”

Allmänheten och Peter Ekholm varnas!

SD växer så det knakar

Nybildade distriktet SDU Sjuhärad har en stark organisation. Man består av två yngre män i Borås. Dessa två nationella spjutspetsar sitter även med i styrelsen för det nybildade (ännu starkare) distriktet SD Sjuhärad och i kommunföreningen SD Borås.

Aktivistkåren i SDU-distriktet är även den av imponerande mått, och består av ordföranden i distriktet, hr William Petzäll. Senaste aktionen som genomfördes var när han ensam stod utanför en gymnasieskola och delade ut flygblad.

Nytt SDU-distrikt

Jag läser på ungsvenskarna.com att man bildat distriktet SDU Sjuhärad. Oj, det var oväntat! Vilka lokalavdelningar består detta distrikt av?