Tag Archives: sd-kritik från vänster

Ryktet sprider sig i Borås

Liksom vi brukar ha massa människor i våra organisationer har de en massa organisationer till en människa.”

[Anders Österberg (s), Borås, upptäcker ”grundandet” av SDU Sjuhärad och den säregne William Petzäll – citatet har korrekturlästs]

SD-märkta gangsters

Trotskisten Svensson flyter ovanpå i bloggosfären – mycket av hans trafik genereras av mediaetablissemangets Twingly. Jag sitter och läser mellan raderna i en av hans senaste postningar. Han misstänker tydligen att tonårsgangstrarna i Rödeby är av sverigedemokratiskt skrot och korn. Sorgligt.

SD:s färger försvaras hos Svensson av Jimmy Windeskog, fortfarande SDU-aktivist enligt egna uppgifter.

SD och gymnasieskolan

Senaste nytt på SD Helsingborgs webbsidor är den inträffade SD-ölfesten på Öresund. Socialdemokraten Martin Tunström har däremot hunnit med att skärskåda Sverigedemokraternas ohämmade romans med Alliansen i den helsingborgska utbildningspolitiken.

Vill SD bara ha gymnasieskolor i aktiebolagsform? Själv föreställer jag mig gärna att en nationalistiskt homogen utbildningspolitik istället skulle se positivt på en jämlik och sammanhållen skola, d.v.s. i statlig eller kommunal regi i första hand. Kollektivt identitetsbyggande måste börja i skolan.