Tag Archives:

Bästa citatet från RÅ

Jag vill stoppa all islamsk verksamhet i Sverige.”

[RÅ-ombudet Samuel Älgemalm, Växjö, avslöjar particentralen som proislamsk]

Dödshjälp

Schloss Sonnenstein. Här genomfördes Aktion T4, ett eutanasiprogramMartin Kinnunen tog som SDU-ordförande till orda på RÅ 2007, och vad talade han om? Att legalisera eutanasi! Han menade nog väl, men varför av allting ta eutanasi som exempel – jag som trodde att Sverigedemokraterna har beröringsångest.

Alltid pålitlige Jens Leandersson var inte sen att reagera. Redan under gårdagen lade han ut en text på sdblogg.se, där han utifrån kristligt social utgångpunkt försvarade människovärdet.

Om vi sverigedemokrater ska följa vårt eget principprogram och vår egen ideologi som vilar på kristen grund är svaret på aktiv dödshjälp solklart nej. Vi har inte själva rätten att bestämma över liv och död. Vår etik och moral säger oss att det vore en kränkning av livet och Gud.

Må den moraliska tautologin vara Jens förlåten!

Takhöjd och ideologisk ballast

Givetvis tänker jag försöka analysera sönder RÅ 2007, men detta hinner jag inte med förrän till helgen. Resten av veckan är jag rätt så upptagen.

En första reaktion vill i alla fall hinna med: RÅ tog slut flera timmar före utsatt tid. Vad visar detta? Det visar att Sverigedemokraterna har blivit ett tråkigt parti, ett parti med en takhöjd som är så låg att man måste ställa sig på knä när man vill yttra sig.

Vissa personer inom SD tror kanske att en järnhård partidisciplin vid mediala evenemang som RÅ är bra. Visst kan det vara bra, men knappast för SD. De journalister som bevakade RÅ fick säkerligen ett intryck av bristande interndemokrati i ett parti där så gott som alla talare begärde ordet bara för att yrka bifall till ledningens förslag, eller för att hylla denna ledning för dess storslagna framgångar.

Visst blev riksårsmötena stundtals alltför kaotiska sedan Jansson genomfört sin demokratiseringskampanj efter Klarströms politiska frånfälle. Nu har det dock slagit över åt andra hållet. Jimmie Åkesson får nog passa sig så han inte uppfattas som en annan Kim Jong-Il.

När ska man diskutera inom SD? När ska man finna de gemensamma värderingarna? Antagligen ökar den ideologiska ballasten just nu eftersom medlemskadern växt betydligt i samband med att antalet kommunala mandat exploderade förra året. Allmänheten varnas.