Tag Archives: partistöd

Skumt i Motala

Det kommunala partistödet för Sverigedemokraterna i Motala går in på fullmäktigeledamoten Rickard Klings privata konto.

Det beror på att vi inte har någon organisation i Motala än, men så fort vi får en förening här kommer partiet att få sin del, säger Kling till Östgötacorrespondenten.

Varför låter han inte pengarna – i avsaknad av lokal partiorganisation – gå in på ett partikonto på högre nivå? Det finns ju inte några garantier för att lokalavdelning någonsin instiftas. Grund för uteslutning torde föreligga.

Kommunalt partistöd

Norrköpings kommun har enligt uppgift bestämt sig för att betala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna för ett och inte två mandat, med skälet att det ena mandatet står vakant efter avsägelse.

Kommunen motiverar enligt uppgift i Norrköpings Tidningar sitt agerande med att SD ”eftersom mandaten inte kan besättas, saknar personer som kan bedriva det lokala arbete pengarna är ämnade för”. Eftersom lokalt politiskt arbete kan utföras även av personer som inte sitter på ett fullmäktigemandat torde denna beslutsmotivering inte förtjäna något avseende.

En intressant fråga i sammanhanget är dock om en kommun har rätt att inte betala ut partistöd till ett parti som visserligen är representerat i kommunfullmäktige, men som inte har folk till samtliga sina mandat.

Här måste rimligen en analogi kunna ske med avhopp från partiet till andra existerande eller nybildade partiet eller ledamöter som plötsligt blir politiska vildar. Det kommunala partistödet regleras i kommunallagen och härrör från en ändring i lagen 1991 under regeringen Bildts tid. I propositionen som har beteckningen 1991/92: 66 citeras Regeringsrättens avgörande 1978 2:10.

Avgörandet gällde ett mål när en utbrytning skett ur Vänsterpartiet kommunisterna, det parti som vann de aktuella mandaten i allmänna val. Arbetarpartiet kommunisterna, det nya parti som bildades i samband med utbrytningen, ville överta partistödet för de mandat vars innehavare nu alltså var (apk) och inte (vpk). Regeringsrätten övervägde här om det gamla partiet hade ombildats och helt eller delvis ersatts med ett annat parti. Ett sådant ombildat parti hade kunnat anses uppfylla kommunallagens representationsvillkor.

Rätten konstaterade dock att det nya partiet inte deltagit i valet och att det gamla partiet alltjämt bestod som politiskt parti och således inte ombildats. Partistödet skulle således fortsättningsvis utgå till det gamla partiet trots att samtliga för partiet valda ledamöter inte längre representerade partiet.

Detta och en rad andra rättsliga avgöranden från striden mellan (apk) och (vpk) ger dagens (sd) juridiskt stöd. I Reg. 1978 2:10 var alltså (vpk) inte alls längre representerat i fullmäktige, och hade sannolikt ingen lokal verksamhet kvar i kommunen. Trots detta var kommunen tvingad att betala ut partistöd till (vpk).

När partistödslagen 1991 kom att ersättas av stadganden i kommunallagen framgår det av förarbetena att någon ändring avseende partibytesproblematik, existensen av lokal partiverksamhet, vakanta mandat o.s.v. inte avsågs av lagstiftaren. När Norrköpings kommun nu, liksom andra kommuner tidigare, försöker lura (sd) på partistöd så känns det som om man försöker krama blod ur en sten.

Tammany Hall i 1800-talets New York - en motsvarighet till dagens penninghungriga svenska partier? Bildtexten: Vem stal folkets pengar?
Det enda raka vore om man helt tog bort kommunernas rätt att dela ut pengar till politiska partier. För vad har partistöden lett till? Sverigedemokraterna liksom riksdagspartierna klarar sig utan några medlemmar alls, för man får sina pengar ur skattekistan, något som leder till en allt sämre fungerande demokrati.

Goda råd till SD på Dal

Bloggen har idag fått in en replik från Mikael Ohlsson, SD Mellerud, med anledning av två postningar, en i februari och en i maj. Så här skriver Ohlsson inledningsvis:

Varför tar du och vinklar min text så fel, när du själv försöker vara så korrekt och kalla dig objektiv?

Media och andra som ska stå för en objektiv och korrekt vinkling av det fria ordet bör väl göra detta?

Du påtalar min okunskap och klassar därmed ut mitt intellekt, bara detta är klandervärt…

Mitt svar: Jag är inte ”så korrekt”, men jag försöker hålla mig objektiv så gott jag kan. Beträffande vad jag skrivit om dig och SD Mellerud på bloggen borde du tacka mig. Jag har bitvis varit elak, men om inte såna som jag får dig att fatta den politiska galoppen, då kommer de stora medierna en dag att göra slarvsylta av en godtrogen och (teoretiskt) outbildad arbetargrabb som du.

Du skriver till mig att du ”tills dags datum inte nyttjat 1 krona av partistödet.
Men kommer inom kort skicka in kvitton för tågresan till och från RÅ i Karlskrona samt övriga utlägg för avdelning Mellerud som jag haft vid övriga möten
.”

Vad håller du på med? Ta pengarna och spring! Du har ingen redovisningsplikt gentemot kommunen, så om du nu kan få ut partistödet direkt till lokalt konto se då till att få ut rubbet. Skicka sen 25% till den där glestrutade Björklund i Karlskrona, och fondera övrigt hos Peter Ekholm i Skövde på hans distriktskonto. Behöver du pengar för olika utlägg senare, skicka då kvittona till Peter så skickar han över lovor.

Du är åt h-e för godtrogen! Ring Peter eller t.o.m. Runar och kolla innan du gör några uttalanden eller utspel. Detta gäller även kontakterna med drätselkontoret på Melleruds kommun.