Tag Archives: möteslokaler

Man är sig själv närmast

Mången gång har det varit gny och tandagnisslan från Sverigedemokraterna på grund av att man snuvats på lokal för ett möte. Det senaste stora möte som drabbades var förra årets riksårsmöte. Om två veckor håller man sin årliga kommunkonferens, och det är väl inte omöjligt att samma situation uppstår då.

En intressant fråga är om SD själva försvarar principen om att alla politiska riktningar ska tillåtas hålla möte, eller om det bara är partiets egna mötesmöjligheter som är intressanta. I sitt anförande till RÅ 2006 sade partisekreteraren Björn Söder bl.a. följande.

Vi, sverigedemokrater, känner mer än andra till hur illa det är ställt med demokratin i vårt Sverige. Vi om några har fått känna på detta och vi om några har fått lida för detta.

Vi, sverigedemokrater, nekas att hålla möten och när vi väl kan hålla möten attackeras de av rånluveförsedda stormtrupper, som med riksdagspartiernas tysta samtycke, hotar och misshandlar våra företrädare.

Vackra ord förvisso från Söder. Den (retoriska) frågan är dock om han någonsin kommer att försvara kommunisters eller nazisters mötesmöjligheter. Detta kan läsas i lördagens Upsala Nya Tidning.

Samarbete ska hindra nazister att hyra lokal
I mitten på 1990-talet diskuterades ett samarbete mellan polismyndigheten och bygdegårdsföreningarna i Uppsala län i syfte att försvåra för nazister att hyra lokaler för sina sammankomster. Förra lördagen lyckades nazister utan problem att hyra Vittinge Folkets park för 1 000 kronor.

Kriminalkommissarie Sven Knutsson i Uppsala bekräftar att det finns ett samarbete med lokaluthyrare.
– I den mån det inte fungerar överallt i länet finns det anledning att åtgärda det.

En polis i kriminalunderrättelsetjänsten säger till UNT att kanalerna i Uppsala med omnejd fungerar bra.
– Vi skall kolla hur det ser ut i Heby kommun. Känner någon sig osäker är man naturligtvis välkomna att ringa hit för råd.

Hur många tror att Björn Söder eller någon annan sverigedemokratisk partikoryfé kommer att ge så mycket som ett knyst ifrån sig till stöd för nazisternas rätt att hålla möten i Uppsala län? Upp med en hand!

Hedlund vill ha svar av de styrande i Gävle

Roger the man, foto: Gävle kommunI en enkel fråga ställd till vederbörande kommunalråd vill Roger Hedlund (sd) ha svar på om man från kommunledningen fördömer det våld som riktats mot SD Gävle och dess företrädare under den senaste tiden.

Hedlund vill också ha svar på om kommunalrådet har ambitionen att agera mot ökningen av sådan brottslighet i kommunen, en ökning som märkts särskilt under augusti månad i år. Ett svar kan väntas i kommunfullmäktige under hösten.

Gävle kommun styrs av Socialdemokraterna och kommunalrådet Carina Blank är ordförande i kommunstyrelsen. De vädjanden om moraliskt stöd som hittills riktats till de etablerade partierna i kommunen från SD Gävles sida har klingat ohörda. Man har dock kunnat notera stöd från Arbetarbladet, en tidning som annars är livlig motståndare till SD.

Möteslokal för kommunkonferensen

Vi vill inte ha dem som kunder. De måste bekämpas, vi måste möta deras fula tryne, säger enligt Expressen hotelldirektören Kåre Johansson till Värnamo Nyheter.

Det handlar förstås om att Sverigedemokraterna bokat in sig på ett hotell under falskt namn, och att ledningen avbokat när ”misstaget” uppdagats. Denna gång inträffade avbokningen i Småland, där hotelldirektören till skillnad från tidigare fall av sverigedemokratiska lokalbokningar är rak och ärlig och säger att han helt enkelt inte gillar SD.

Det gläder mig att hotelldirektören är ärlig samt att det står honom fritt som näringsidkare att välja sina kunder. Jag skulle önska att samma frihet bestods andra företag, som dock alltför ofta är bakbundna av statlig styrning och regler som favoriserar etniska och sexuella minoriteter och avvikare.

Vad gäller SD får vi verkligen hoppas att partiet snart inser sitt samhällsansvar och köper in rejäl partifastighet någonstans i trianguleringspunkten för Göteborg/Stockholm/Skåne, där man ju så gärna vill hålla sina möten. På en sådan fastighet skulle det finnas alla möjligheter att hålla en god säkerhet och en god ekonomi. Det skulle också positivt påverka partiets suboptimala interndemokrati.

Som det verkar för dagen funderar man tyvärr åter på att tära på samhällets resurser genom att hålla ännu ett polisinramat spektakel i Karlskrona, SD:s kommunkonferens i oktober i år. Mötet i Värnamo däremot, det blir väl inställt.