Tag Archives: judaica

Förutsägbart

Jean Moulin går just nu på alla fyra cylindrarna, på båda sina nuvarande bloggar, efter det ”fruktansvärda påhoppet” från undertecknad vad gäller judars rätt till omskärelse och koschermat. Tänk att det där med judar ständigt ska vara så viktigt för sverigedemokrater!

Tänk om man kunde fokusera på Sverige och svenskarna istället…

Slitningar i SD-sfären

På nya SD-bloggen Everykinda People sliter man med lika stora värdemotsättningar som i partiet Sverigedemokraterna, och även i bloggens värld handlar det om judarna.

Å ena sidan har vi okritiskt SD-positive Jean Moulin, som gärna talar om vit nationalism och som helst skulle vilja bedriva folkmord på folket i fråga genom att förbjuda dem rätten till sina religiösa riter. Å andra sidan har vi Berit, som i sin kommentarpostning om Al Gores nobelpris osökt kommer in på Jimmy Carters krig mot judarna under hans tid som president. Berit vet tydligen mer än jag.

Koscher och halal

Fredrik Malm (fp) går i en motion till riksdagen till angrepp mot Sverigedemokraternas judefientliga politik, nu ifråga om vallöftet från 2006 att ”alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden, samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas.”

Malm noterar korrekt att förslaget från SD, om det skulle röstas igenom i riksdagen, omöjligör för människor som håller koscher (och halal) att bo här i landet. Han vill för sin del gå åt andra håller – tillåta inte bara import, utan även rituell slakt på svensk mark. Han skriver:

Frågan om religiös slakt bör ses i ljuset av religionsfriheten och den fria religionsutövningen, liksom den bör ses i ljuset av djurskydd. Här finns en obalans i dag, eftersom religiös slakt främst betraktas ur djurskyddssynpunkt. Religionsfrihet är lagstadgad i Sverige. Det bör också innebära att religiösa slaktmetoder tillåts i vårt land.

SD:s partisekreterare Björn Söder kan nu förväntas gå till hårt motangrepp under de närmaste dagarna. Söder, som ibland anklagats för att vara filosemitisk och en sionist, har under en längre tid använt sig av en skoningslös retorik i slaktfrågan.