Tag Archives: islam

Sana’a-koranen

Teologiska institutionen i Uppsala har visst skaffat sig ytterligare en specialisering, koranvetenskap.

Är det här man sysslar med textkritiken på området? Eftersom begreppet apostolicitet saknas inom den islamska religionen blir källkritiska frågeställningar extra pregnanta. Härikring delar muselmanerna ett problem med t.ex. mormonerna.

Jag passade på att tweeta en fråga till teologernas gästföreläsare från Skåne.


Sluthelg för Ramadan

För att högtidlighålla Eid-al-fitr kommer Empire State Building i New York att över veckoslutet bada i Islams gröna färg. Man kan bara drömma om det pampiga intryck det skulle göra, om man gjorde samma sak med Turning Torso i Malmö. Antagligen är etablissemangets män i Sydsverige alltför fega, och rädda för Sverigedemokraterna, för att göra som amerikanerna.

Ynkligt.

Koscher och halal

Fredrik Malm (fp) går i en motion till riksdagen till angrepp mot Sverigedemokraternas judefientliga politik, nu ifråga om vallöftet från 2006 att ”alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden, samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas.”

Malm noterar korrekt att förslaget från SD, om det skulle röstas igenom i riksdagen, omöjligör för människor som håller koscher (och halal) att bo här i landet. Han vill för sin del gå åt andra håller – tillåta inte bara import, utan även rituell slakt på svensk mark. Han skriver:

Frågan om religiös slakt bör ses i ljuset av religionsfriheten och den fria religionsutövningen, liksom den bör ses i ljuset av djurskydd. Här finns en obalans i dag, eftersom religiös slakt främst betraktas ur djurskyddssynpunkt. Religionsfrihet är lagstadgad i Sverige. Det bör också innebära att religiösa slaktmetoder tillåts i vårt land.

SD:s partisekreterare Björn Söder kan nu förväntas gå till hårt motangrepp under de närmaste dagarna. Söder, som ibland anklagats för att vara filosemitisk och en sionist, har under en längre tid använt sig av en skoningslös retorik i slaktfrågan.