Tag Archives: idédebatt

Framgångsrecept

Bloggaren Svensson drömmer om att stoppa SD:

Sverigedemokraterna kan eventuellt komma in i riksdagen i valet 2010. Detta förutsatt att den svenska vänstern inte skärper sig. Men den svenska vänstern och extremvänstern har stora möjligheter att skärpa sig.

Det innebär en fokusering på ekonomiska rättvisefrågor. Inklusive lika lön för män och kvinnor. Sådana frågor är enande för arbetarklassen. Därför ska vänstern driva dem. Det är det effektivaste sättet att stoppa högerextremistisk tillväxt.

OK, det där lät som riktigt 70-tal. Men anta att han har rätt. Vilket är då SD:s framgångsrecept. Inte detta väl?

Sverigedemokraterna kan eventuellt komma in i riksdagen i valet 2010. Det innebär en fokusering på etniska rättvisefrågor. Sådana frågor är enande för svenskarna. Därför ska SD driva dem. Det är det effektivaste sättet att stoppa icke sverigedemokratisk tillväxt.

SD och immaterialrätt

Björn Söder firade partiets födelsedag i år med att skriva om ett remissvar från Region Skåne lämna till Justitiedepartementet angående Oinskränkt produktskydd för patent på genetikområdet. Han instämde i de taktisk-psykologiska kalkylerna i SOU-reservationen (pdf) från Fredrik von Arnold, lagfaren domare, och Bo Möllstam, konsult inom biomedicin, men inte de etiska övervägandena från genetikprofessorn Jan Wahlström. Jag sammanfattar den sverigedemokratiska reservationen som Söder inlade som så här:

Sverigedemokraterna anser att det idag oinskränkta produktskyddet för patent inom genetikområdet är alltför omfattande. Vi anser vidare att patenträtt på gener och gensekvenser med ursprung hos människor, djur- eller växtriket eller i mikroorganismer skall undvikas. Istället förespråkar partiet användningspatent.

Personligen hade jag gärna sett en ännu större frihet från begränsande immaterialrätter, men här intog ändå SD en förtjänstfull position. Söders och SD:s åsikter om biopatent känns dagsaktuella, i och med att partiet sagt mycket lite i fildelningsdebatten, och där har ju regeringens utredare nyligen föreslagit att internetleverantörer (ISP) ska tvingas avsluta abonnemangen för misstänkta fildelare och nätpirater.

Piratpartiets ledare Rickard Falkvinge har i en kommentar till utredningen sagt att den innebär ”(t)re steg tillbaka i total förvirring”, samt att ”rättssäkerheten försvagas, internetlevernatörerna tvingas bli censurorgan, och att klappjakten på ungdomar intensifieras”.

Utredarens förslag är så kontroversiella att t.o.m. företrädare för Center- och Folkpartiet gjort invändningar, medan Moderaterna och Kristdemokraterna duckar i frågan. Vad säger SD? Jag misstänker att man lutar åt sin sedvanliga batonglinje, men för en gångs skull står det och väger med en frihetligare linje i konsekvens med inställningen i biopatentfrågan.

Kommer ett uttalande?

Aktive Jocke Larsson angående diskriminering

Jag såg inget i UNT i morse, och aktive Jocke Larsson uppdaterar ju sin blogg bara en gång i kvartalet, men på en folkpartistisk blogg såg jag idag att herr Larsson varit uppe i talarstolen på senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Uppsala.

Han ska ha varit av den åsikten att ägaren av en krog ska ha rätt att diskriminera invandrare och att kommunen inte har med detta att göra. Resonemanget grundas tydligen i äganderättens princip, och fp-bloggaren är tydligen lite lätt imponerad på grund av detta.

För ovanlighetens skull får jag hålla med aktive Jocke. Äger man en krog ska man ha rätt att välja sina kunder. En förutsättning bör dock vara att man är öppen om sina principer. Den som vill diskriminera invandrare ska i sådana fall på lämpligt sätt informera om att han gör så. Kanhända folk vill uttrycka stöd eller starta bojkottaktioner. Dessutom undviks onödiga kränkningar av hugade gäster.