Tag Archives: citat

Economics v. Politics

The first lesson of economics is scarcity. There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics. – Thomas Sowell

Kurt Lundgrens bloggscoop

Jag, Sten Tolgfors, ansöker härmed om att få fullgöra vapenfri tjänst istället för värnpliktstjänstgöring. Jag har en djup religiös övertygelse som hindrar mig att använda våld eller bruka vapen mot andra människor.

[Den fruktade öländske redaktören har grävt i myndigheternas arkiv och funnit detta graverande bevis mot vårt lands förste pacifistiske försvarsminister]

Ryktet sprider sig i Borås

Liksom vi brukar ha massa människor i våra organisationer har de en massa organisationer till en människa.”

[Anders Österberg (s), Borås, upptäcker ”grundandet” av SDU Sjuhärad och den säregne William Petzäll – citatet har korrekturlästs]