Tag Archives: björnsöder

Piratdistrikt

Månget ögonbryn har säkert höjts över ”bildandet” av det nya partidistriktet SD Sjuhärad. Varför överensstämmer inte distriktet med en riksdagsvalkrets i enlighet med stadgarna? Är distriktsbildningen godkänd i PS? Varför bilda ett distrikt i ett område med så svag lokal organisation?

Partisekreteraren Björn Söder kunde inte tiga längre. Idag bekräftar han att SD Sjuhärad är ett piratdistrikt, som kan komma att godkännas först efter nästa års distriktsårsmöte i SD Väst:

I Sjuhärad har partiet konstituerat ett nytt distrikt, vilket formellt kommer att utnämnas som nytt partidistrikt nästa år i samband med att Västdistriktets årsmöte ger klartecken att låta Sjuhärad bryta sig ut och efter att partistyrelsen slutgiltigt säger ja till det nya distriktet.”

Allmänheten och Peter Ekholm varnas!

Man är sig själv närmast

Mången gång har det varit gny och tandagnisslan från Sverigedemokraterna på grund av att man snuvats på lokal för ett möte. Det senaste stora möte som drabbades var förra årets riksårsmöte. Om två veckor håller man sin årliga kommunkonferens, och det är väl inte omöjligt att samma situation uppstår då.

En intressant fråga är om SD själva försvarar principen om att alla politiska riktningar ska tillåtas hålla möte, eller om det bara är partiets egna mötesmöjligheter som är intressanta. I sitt anförande till RÅ 2006 sade partisekreteraren Björn Söder bl.a. följande.

Vi, sverigedemokrater, känner mer än andra till hur illa det är ställt med demokratin i vårt Sverige. Vi om några har fått känna på detta och vi om några har fått lida för detta.

Vi, sverigedemokrater, nekas att hålla möten och när vi väl kan hålla möten attackeras de av rånluveförsedda stormtrupper, som med riksdagspartiernas tysta samtycke, hotar och misshandlar våra företrädare.

Vackra ord förvisso från Söder. Den (retoriska) frågan är dock om han någonsin kommer att försvara kommunisters eller nazisters mötesmöjligheter. Detta kan läsas i lördagens Upsala Nya Tidning.

Samarbete ska hindra nazister att hyra lokal
I mitten på 1990-talet diskuterades ett samarbete mellan polismyndigheten och bygdegårdsföreningarna i Uppsala län i syfte att försvåra för nazister att hyra lokaler för sina sammankomster. Förra lördagen lyckades nazister utan problem att hyra Vittinge Folkets park för 1 000 kronor.

Kriminalkommissarie Sven Knutsson i Uppsala bekräftar att det finns ett samarbete med lokaluthyrare.
– I den mån det inte fungerar överallt i länet finns det anledning att åtgärda det.

En polis i kriminalunderrättelsetjänsten säger till UNT att kanalerna i Uppsala med omnejd fungerar bra.
– Vi skall kolla hur det ser ut i Heby kommun. Känner någon sig osäker är man naturligtvis välkomna att ringa hit för råd.

Hur många tror att Björn Söder eller någon annan sverigedemokratisk partikoryfé kommer att ge så mycket som ett knyst ifrån sig till stöd för nazisternas rätt att hålla möten i Uppsala län? Upp med en hand!

Ingen respekt för mitzvot

I en interpellation till Skånelandstinget visar Björn Söder att han egentligen inte alls är vare sig proisraelisk eller filosemitiskt lagd (se även 1, 2, 3). Angående bris (brit milah) skriver han å partiets vägnar:

Det enda rimliga för att tillåta kulturell och religiös könsstympning är att det sker på vuxna män, som kan fatta egna beslut. Rätten till omskärelse kan bara vara individens egen rätt. Föräldrars önskemål måste stå tillbaka. Kollektiv stympning är inte heller etiskt försvarbart

Söder är alltså beredd att neka judarna att utföra förbundstecknet på sina söner. Han vill göra med lagboken vad Dirlewangers män gjorde med gevärskolvar.

På åttonde dagen skall hans förhud omskäras. [3 Mos 12:3]