Tag Archives: afa

Slutet för Heimdal

Det blir alltmer ensamt ute på den kulturkonservativa kanten.

Sverigedemokraterna står väl där ute så gott de kan, men t.o.m. en institution som Föreningen Heimdal föll idag ner i den kulturradikala avgrunden, när föreningens dechargestämma ställde sig på Li Janssons sida. Lite kan det säkert bero på de hårda påtryckningarna från den moderata partiledningen, men ändå mera torde den aktuella omröstningen visa att föreningen efter långt och gediget förarbetete förpassat sig ner i den avgrund som alla andra föll ner i redan efter 1968.

I den upsaliensiska studentvärlden är det – såvitt jag kan säga på rak arm – bara Västgöta nation som aldrig tagits över av de Röda. Stockholms nation rönte detta öde under en enda termin. Ugglepartiets härjningar på Upsala studentkår kan man se sviterna av än idag.

Fram till idag hade Västgöta sällskap av Heimdal. Nu frågar man sig om Björn Söder har några påläggskalvar som han skicka fram till en ny framstöt här uppe i Uppsala. För ett antal år sedan gjordes ett valhänt försök under aktive Jocke Larssons ledning att bilda en sverigedemokratisk studentklubb i sta’n. Försöket stöp väl närmast på Larssons välkända letargi.

Grogrunden för SD bland förbittrade traditionella heimdaliter lär vara åtminstone lite gynnsammare än förra gången. Gamle föreningsordföranden Per Dahl vågade sig inför dechargestämman t.o.m. på kritik av den moderata partiledningens påtryckningar i ett ledarstick i Barometern. Li Jansson och de röda på Heimdal red nämligen på frågan om föreningen officiellt ska demonstrera sida vid sida med Afa och gaypolisen i stjärtvänsterns årliga Prideparad i Stockholm. Inget kan väl göra gamle Björn argare än gaylobbyn. Nu dj-r (?)

Fadäs i Malmö, aktivist skadad

Morgonens nyhet är pressmeddelandet från Sverigedemokraterna, med nyheten om inträffat våld vid flygbladsutdelning igår i området Höja i stadsdelen Husie, i Malmö.

Flygbladsutdelningen riktade sig mot byggandet av en moské, och SD-aktivisten Henrik Persson ska då ha överfallits av två yngre invandrare, eller som man säger i SD: ”Två unga män med invandrarbakgrund”.

Männen frågade Persson om han var sverigedemokrat och försökte sedan slita åt sig hans väska. Då Persson vägrade ge ifrån sig sin väska knuffade männen ned honom på marken och sparkade honom i huvudet. Därefter lämnade de platsen.

Om du själv är SD-aktivist blir du säkert förbannad och känner för Henrik Persson, men sedan ställer du dig nog två frågor.

 • Hur mycket säkerhetsmedvetande visar man från ledningens sida när man skickar ut flygbladsutdelarna en och en i ett riskområde? Var han ens utrustad med överfallslarm och pepparspray?
 • Hade Persson inte några instruktioner om att fotografera de sparkande invandrarna för juridiskt organiserad hämnd mot dem och deras familjer vid senare tillfälle? Nu går gärningsmännen istället straffria.
 • Farstaattacken

  Sverigedemokraterna och NS-rörelsen är inga vänner, men de har samma uttalade fiende: Afa. Den anonyma gruppering som angrep en Ung vänster-konsert i Farsta under veckoslutet har på Svenska motståndsrörelsens nättidning låtit publicera ett uttalande där de tar på sig skulden för det inträffade.

  De så kallade autonoma antifascisterna har uttalat genom otal medier att deras kampmetod är våld och hot om våld och de har vid olika tillfällen även genomfört fega överfall mot olika nationella organisationer. De har inte bara överfallit uttalade nationella individer och organisationer, utan även, flera gånger utsett svenska civila till måltavlor. Detta är oacceptabelt.

  Systemets ovilja att agera mot dessa terrorister tvingar fram en reaktion från ansvarstagande nationella. Vårt angrepp mot Ung vänster är en första reaktion – flera kan komma att följa. Vi kommer att fortsätta angripa tillställningar likt denna och personer som tillhör grupperingar som antingen genomför eller genom propaganda understödjer överfall på nationella aktiviteter eller individer.

  SD:s partisekreterare Björn Söder gjorde sig 23 augusti till tolk för samma uppgivenhetskänsla gentemot rättsapparaten. Man marknadsför sig dock fortfarande som ett pacifistiskt parti. Söder skriver:

  Vi sverigedemokrater lever i en utsatt situation. Våra politiker, möten och egendom utsätts för våldsamma angrepp från framförallt extremvänstern. Allt detta sker under riksdagspartiernas tysta samtycke – för inget riksdagsparti har gått ut och tagit avstånd från det politiska våld som drabbar oss. Justitieministern vill inte ens träffa oss.

  Kanske bidrar Sverigedemokraternas passivitet till att föra ut kampen på gatorna. Som ledande uppstickarparti på högerkanten har man ett särskilt ansvar. Det kostar på att odla martyrgloria.