Prosionister och antisemiter?

Kyrkomötets andra session för 2008 hölls gångna veckan i Uppsala. Margareta Sandstedt hade motionerat om Svenska kyrkans inställning till staten Israel, och ville att man skulle ”förebygga den växande antisemitismen genom att inte understödja politiska åtgärder mot Israel”. Föga förvånande avslogs motionen – alla motioner från sverigedemokrater avslås rutinmässigt. I ett pressmeddelande sade igår kyrkomötesledamoten och pressekreteraren Björn Söder:

Med tanke på den – som jag ser det – ensidiga hållning i Mellanösterkonflikten som Svenska kyrkan står bakom och hur fokus riktas på endera parten genom olika projekt kan jag inte annat än konstatera att antisemitismens fula klor ännu inte släppt Svenska kyrkan.

Motionsställaren Sandstedt kopplade enligt samma pressmeddelande ihop staten Israel och antisemitism på samma sätt som sin partisekreterare.

Vi sverigedemokrater upplever den antisemitism, som frodas inte bara bland nynazister, utan även bland vissa vänsterextremister och invandrargrupper, som mycket oroande. Människor av judisk tro och bakgrund vittnar om hotelser och trakasserier.

Är då antisionism och antisemitism samma sak? Vän av ordning frågar sig hur denna hopkoppling fungerar för SD, med tanke på den avsky som även Björn Söder uttalat för manlig omskärelse – judarnas förbundstecken – och judisk kosthållning? Omskärelse:

Frågan jag själv ställer mig är varför ingen tänker på de små pojkarna som stympas för livet; vem för deras talan? Det skulle vara intressant att veta vad de små pojkarna själva tycker och tänker om ingreppet, eller rättare sagt övergreppet, även om det av förklarliga skäl är omöjligt. Men har de inte rätt till ett eget liv? Har de inte rätt att bestämma över sin egen kropp?

Söders och Sverigedemokraternas inställning till rituell judisk slakt, närmast en nödvändighe för att leva judiskt har beskrivit i bl.a. denna text från partiorganet SD-Kuriren i augusti förra året.

Javisst, människor som kan slakta får utan bedövning på golvet i pizzerian kan säkert låta en amatör omskära sitt barn på köksbordet, bara det sker på ett religiöst korrekt sätt. Det hela är vedervärdigt. Nej, förbjud all omskärelse som utförs av personer utan läkarlegitimation och straffbelägg både den knivskärande mannen och de hänsynslösa föräldrarna. Förbjud också de svenska landstingen att utföra religiöst motiverad omskärelse. De muslimer (och judar, min anmärkning) som vill följa sina medeltida vanor får söka hjälp någon annanstans.”

Anser man antisionism vara liktydig med antisemitism måste man vid en samlad bedömning anse att SD:arna hamnat på rätt ställe när de hamnat i Svenska kyrkans klor. Skiljer man däremot de två begreppen åt, då får man nog anse att SD är prosionistiska men antisemitiskt, vilket möjligen är precis tvärtemot Svenska kyrkans linje.

Uppdatering 2008-10-26 10.30: Under lördagens kommunkonferens beslöt sig SD även för att förbjuda den judiska kalotten i det allmänna skolväsendet.

Post to Twitter

Etiketter: 1 154 klick