Omotiverad eufori

Sverigedemokrater är ett släkte som sitter med näsorna djupt nerborrade i dagsblaskorna så snart det presenteras nya partisympatimätningarna. Alltmedan partiorganisationen ligger för fäfot och nya stollar nästlar sig in i organisationen fästs allt intresse på huruvida SD ligger kvar på sina vanliga 3% av sympatierna, eller om man ökar eller minskar några promillen.

I sina junimätningar har både Sifo och Synovate nu gett SD ökningar till siffror omkring 4% – något som aldrig inträffat förut, och som därför riskerar leda till omotiverade euroiska sensationer hos individer med subjektiv SD-identifikation. I det aktuella fallet tränger SD-psyket helt undan att Demoskop visar en rejäl minskning för SD, en minskning så stor att partiet där landar på en andel sympatier som är lägre än de 2,8 som SCB:s PSU för maj 2008 uppvisar.

Jimmie Åkesson skulle göra klokt i att anställa en partipsykolog för att ta ner de fåtaliga partiaktivisterna på jorden.

Post to Twitter

Etiketter: 205 klick