Om bloggen

Ansvarig för Objektiv SD-blogg är Tommy Funebo, men andra personer förekommer som skribenter.

Responsible for Objektiv SD-blogg is Tommy Funebo, Sweden. Other writers are also published.


Objektiv SD-blogg grundades på http://sverigedemokraterna.blogspot.se 20 maj 2005 för att objektivt granska det svenska partiet Sverigedemokraterna och erbjuda detsamma konstruktiv kritik. Arbetet var så framgångsrikt att upphovsmannen inbjöds att skriva ett av kapitlen i partiets jubileumsbok ”20 röster om 20 år”.

Post to Twitter