Distriktsordförande söker återvinning

Personförföljelsen av en vänsteryngling i Malmö har återkommit i ett flertal förtalsdomar i landets domstolar. Istället för att försöka hyfsa sin image har Sverigedemokraterna förstärkt uppfattningen om att man är ett mångkriminellt parti. Partiledningen har passivt bevittnat utvecklingen, och inte ens sett till att de olika brottsdömda partiföreträdarna fått rättslig rådgivning eller biträde i rätten. Senast när 21-årige partidistriktsordföranden Markus Wiechel dömdes i Norrköping, skedde det genom tredskodom.

Som det får förstås har Wiechel nu ansökt om återvinning i målet. Så här skriver han i en inlaga inkommen till tingsrätten under gångna veckan, och inte heller nu har partiet hjälpt honom med domstolskontakten.

10/08/10
Till:
Tingsrätten i Norrköpings kommun

Klagande:
Markus Wiechel 880415-xxxx
xxxxxxxx 14b 60221 Norrköping markus.wiechel@sverigedemokraterna.se

Saken:
Svaromål för fallet FT 3557-09 har inte kommit in i tid på grund av vistelse i utlandet.

Överklagat avgörande:
Norrköpings tingsrätt dömde mig den 12 januari 2010 för förtal efter en tredskodom då mitt svaromål mot Fredrik Jönsson inte kommit in i tid. Jag dömdes till att betala 5 000 kronor i skadestånd. Jag vill överklaga beslutet.

Jag yrkar på ersättning för nedlagd tid, negativ uppmärksamhet i media som följd av domen, samt eventuella rättegångskostnader.

Skälen för min överklagan är att jag från den 26 december 2009 till den 12 januari 2010 befann mig i utlandet. Jag kom till Sverige den 13 januari och skickade ett svaromål till tingsrätten när jag åkt från Sverige. En stämning skall inte behöva stoppa mina planer att åka utomlands, framförallt då resan var bokad sedan flera månader tillbaka. Jag vill nu fa chansen att möta käranden och dess ombud i muntlig förhandling för att få chansen att försvara mig själv. Rese- och boningsbekräftelse bifogas.

Markus Wiechel

Post to Twitter

Etiketter: 3 137 klick