Brist på bostäder ger högre priser och högre skuldsättning?

Kan man hindra kredittagarna från att överskuldsätta sig, frågar sig Gunnar Hökmark i ett kort blogginlägg. Vad han istället borde fråga sig är hur han ska hindra kreditgivarna från att låna ut så mycket pengar att systemet hela tiden hotas av kris.

Ocker såväl som ränta anses fortfarande som förbjudet i t.ex. muhammedanska länder. I det äldre kristna Europa var det på samma sätt. Om man tillåter sig att tänka fritt: Medför den juridiska förmögenhetsprincipen att statens tvångsmakt utan inskränkning ska användas för att hålla många människor i "ränteslaveri"?

Ocker såväl som ränta anses fortfarande som förbjudet i t.ex. muhammedanska länder. I det äldre kristna Europa var det på samma sätt. Om man tillåter sig att tänka fritt: Medför den juridiska förmögenhetsprincipen att statens tvångsmakt utan inskränkning ska användas för att hålla många människor i 'ränteslaveri'?

De svenska reglerna om ickepreskription av ickestatliga fordringar och användandet av den statliga exekutiva tvångsmakten för att sätta kredittagare som misslyckas i livslångt ränteslaveri uppmuntrar naturligtvis oansvarig kreditgivning från såväl SMS-låneskojare till familjen Wallenberg.

Liberalisera kreditmarknaden och befria kapitalisterna från möjligheten att låta överhetens svärd falla över menigheten när affärerna fallerar! Sker kreditgivningen bara mot full säkerhet, då försvinner i ett slag de skadligt stora finansprofiterna som idag lockar såväl fastighetsägare som marknadsprofitörer.

USA är som vanligt ett exempel väl värt att studera. Där kan i allmänhet bara 25% av en gäldenärs lön tas i mät, och ickestatliga fordringar preskriberas efter 5 år – istället för aldrig, som här i Sverige. Där lönar det sig att arbeta, och det finns hopp för framtiden.

Hökmark: Brist på bostäder ger högre priser och högre skuldsättning.

Post to Twitter

Etiketter: 11 840 klick