Om Funebo

Tommy Funebo juristbyrå hanterar allt inom humanjuridik (d.v.s. allt som inte är affärsjuridik). Torde inom sina områden sakna överman ens i Stockholms advokatvärld, infesterad av S-nätverken Hilda och Ruben. Godkänd för F-skatt. Jobbar till skillnad från advokater även på procent av eventuellt utfall istället för skyhögt timarvode.

Antar uppdrag som

 • Bodelningsförrättare
 • Boutrednings- och skiftesman
 • God man inom familjerätten
 • God man i fastighets- och samäganderättsliga spörsmål
 • Målsägandebiträde
 • Offentlig försvarare
 • Privat försvarare
 • Offentligt biträde LVM/LVU/UtlL/LPT/LRV
 • Rättegångsbiträde

Finns tillgänglig även som

 • Spindoktor
 • Personvalkampanjansvarig (erfarenhet från valet 2014)
 • Partner i köp av dödsbon m.m.
 • För  att tillsammans med partners styra upp verksamheter som körts i botten av oseriösa vårdföretag. Kan bistå även med bemanning för vårdföretag i Uppsala med omnejd.

Är kunskaps- och erfarenhetsmässigt

 • Specialiserad  på barnrätt med utbildning från Umeå universitet
 • Specialiserad på internationell straffrätt med utbildning från Örebro universitet.
 • Specialiserad på Internet- och upphovsrätt med utbildningar från Dalarnas högskola och Stockholms universitet.
 • Specialiserad även på medicinsk rätt med fördjupningar även vid Uppsala universitets medicinska fakultet.
 • Tidigare facklig förtroendeman i SEKO och ST, specialiserad på arbetsrätt.

  Godkänd för F-skatt av Skatteverket

 • Tidigare föredragande vid Utlänningsnämnden med särskild kompetens i migrationsrätt.
 • Tidigare frivårdsinspektör med särskild kompetens i kriminalvårdsjuridik.

Kontaktas på telefon 073 631 65 22 eller e-post tommy@funebo.se. Jobbar i Uppsala och Stockholm om inte annat överenskoms.

Post to Twitter